1. Home
  2. »
  3. Tarieven

Tarieven en Derdebetalersregeling

 

Aangezien wij samenwerken met alle ziekenfondsen via de derdebetalersregeling zal u niets moeten betalen aan de verpleegkundigen.

Voor meer info over de derdebetalersregeling kan u hieronder  verder lezen.

 

 

 

Tarieven

Aangezien wij samenwerken met alle ziekenfondsen via de derdebetalersregeling zal u niets moeten betalen aan de verpleegkundigen met uitzondering van onkosten voor verpleegkundige handelingen die niet in aanmerking komen voor terugbetaling door het RIZIV.

Om gebruik te kunnen maken van de derdebetalersregeling zijn wij verplicht om bij elk bezoek uw persoonlijke EID in te scannen. Dit werd ons opgedragen door het RIZIV sinds 1 oktober 2017.

Bij weigering en/of een niet werkende kaart kunnen wij geen gebruik maken van de derdebetalersregeling en zal de factuur rechtstreeks naar de patiënt worden opgestuurd i.p.v. naar het ziekenfonds.

Bij een niet werkende kaart (defect, verloren, vervallen, enz.) wordt u gevraagd een nieuwe EID aan te vragen bij uw gemeente.

Als u privaat verzekerd bent of handelingen/zorgen wenst die niet binnen de zorgverzekering opgenomen zijn, kan er een zorgcontract op maat worden opgesteld.

Overzicht aangerekende erelonen

Indien u als patiënt gebruik maakt van de derdebetalersregeling, zijn wij verplicht u als patiënt maandelijks een overzicht te bezorgen van de door ons aan het ziekenfonds aangerekende erelonen.

Dit overzicht zal maandelijks door ons in uw persoonlijke digitale eBox geplaatst worden. U heeft toegang tot uw persoonlijke digitale eBox via https://www.mybelgium.be – gezondheid of via deze link: eBox

Voor meer informatie mag u ons steeds contacteren.