1. Home
  2. »
  3. Missie/Visie

Missie & Visie

 

‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ staat voor een hechte groep van verpleegkundigen die dagelijks voor u klaarstaan in de buurt van Wilrijk en Edegem. Zorgkwaliteit en zorg op maat, een zekerheid die wij bieden aan de mensen die deze het meest nodig hebben.

Missie

‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ staat in voor de hulp aan huis bij zorgbehoevende mensen in de regio’s Wilrijk & Edegem.

Onze professionele en competente equipe zorgt voor een kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening die een antwoord biedt op de vragen en noden van elke hulpbehoevende patiënt in de eigen vertrouwde thuisomgeving.

Elke patiënt krijgt bij ons in samenspraak met de behandelende arts een gepersonaliseerd medisch en verpleegkundig zorgaanbod met als doel de kwaliteit van het leven te optimaliseren.

Visie

‘Thuisverpleging Bruno De Ceuster’ staat voor:

  • Zorgvrager staat centraal: Wij stemmen ons zorgaanbod af op de individuele zorgvraag van de patiënt.
  • 7 dagen op 7 beschikbaar: Wij verlenen kwaliteitsvolle zorg door alle dagen klaar te staan voor de patiënt en zijn acute zorgvragen.
  • Een zelfstandige equipe: Onze medewerkers stellen kwaliteit voorop en streven geen winst na.
  •  Samenwerking: Wij werken op cliëntgerichte basis samen met diensten die bijdragen tot de totaalzorg van de patiënt. Wij nemen deel aan verscheidene netwerken en overlegplatformen.
  • Basiswaarden: Wij dragen waarden zoals vertrouwen, verbondenheid, openheid, zorgzaamheid, eerlijkheid,… hoog in het vaandel.
  • Respect voor elk: Wij maken in onze zorgen geen onderscheid naar ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging,… Elke medewerker respecteert de patiënt zijn levensbeschouwing.
  • Deskundige medewerkers: Onze equipe bestaat uit professioneel geschoolde, competente en gemotiveerde medewerkers die zich continu bijscholen om zo de totaalzorg steeds te optimaliseren.